Композитори ПДФ Печат Е-мейл

Композитори : Петър Крумов - композитор, диригент, музикален фолклорист

От половин век се занимавам с чисто музикална дейност, с композиционна работа, с обработка на песни, с редактиране на народни песни и публицистика. Може би затова познавам с. Соколово доста добре. Познавам изявите в областта на културния живот на неговите състави, които в различни години и с различни хора са се оформили към читалище "Просвета".

Фолклорът е уникално явление в живота на всеки народ. Новото индустриално и потребителско общество отделя все по-малко време на възпроизводството на вече известни ценности, каквито са в случая групите за народно пеене.

Първите ми контакти с групата за автентичен фолклор в с. Соколово датират още от 1957 година. През последните 28 години ръководството на тази група беше поето от народната певица Стаматка Кирилова. Тя е човек, който има пряко отношение към фолклора, към песента, костюма, обичаите и др. Нейните корени по бащина и майчина линия носят твърде много материал по отношение на традициите. Аз съм дешифрирал около стотина нейни песни, може би най-доброто което тя носи в себе си като репертоар, а едно издателство подготви нейна книга с нотния и словесния материал на тези песни. За мене това е първото от този род явление в цяла Добруджа.

Народният костюм е една от съставните части на бита на българина, както говора, поминъка, обичаите. В това отношение Стаматка Кирилова и групата от Соколово, която ръководи, са особено интересни и много ценни, тъй като те държат, освен на своите песни, на текстовата част и на музиката, на вокалната част и на материалната част на бита - а това са костюмите.

Последна промяна ( Петък, 28 Ноември 2008 11:29 )
 
sikiş izle, porno izle