МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ
"ДИГИТАЛИЗИРАНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛО СОКОЛОВО"
НОВАТА "Е-УСЛУГА" В БИБЛИОТЕКАТА
Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти - 2013
 
Kонкурс за компютърна рисунка
 
СНИМКИ ВИДЕО ПЕСНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Галерия 1 Китка Гласовете на Соколово
Екскурзия
Галерия 2 Гроздано, Грозданке
  Чудно пътешествие
Галерия 3      
Галерия "Документи"      
  Бабин ден в Соколово
  
       
БИТ И ТРАДИЦИИ В СОКОЛОВО
 
sikiş izle, porno izle